Инкрустирани Паркетни Подове

Инкрустирани паркетини

Inlay-1

Художествените паркетни подове в последно време започнаха да се ползват с огромна популярност и то не само сред собствениците на скъпи жилища...

Въпреки това, винаги има определн процент от хора, които или от гледна точнка на икономии или по други причини се опитват да намерят за себе си нещо различно от традиционният художествен паркет. Именно затова Премиер Паркет разработи сравнително евтино решение за паркетният под във вид на инкрустирани паркетини.

Използването на инкрустирани паркетини при монтажа на паркета позволява с прости методи да се създадат на пода различни художествени композиции, които по своята изразителност, не отстъпват даже на скъпите художествени подове.

Поръчвайки само 10-15 инкрустирани паркетини по вашият вкус и изполвайки обикновен паркет, може лесно да се създаде съвременен художествен паркет без особенo високи разходи!

Инкрустираният паркетен под се състои от традиционни паркетини от един или няколко дървесни вида използвани за основен фонов набор и инкрустирани паркетини, поставени на пода по схема определена от дизайна на пода.

Инкрустираната паркетина представлява завършена художествена миниатюра или фрагмент от художествената композиция, изготвени по метода на инкрустацията, най-често парченце по парченце.

В ролята на основа, обикновено се използва обикновена паркетина. В нея се вписват отделните детайли на композицията изготвени от други видове дървесина, камък или метал. Премиер Паркет използва технология, която позволява да се правят икрустации по цялата дебелина на паркетината.

Използването на инкрустирани паркетини заедно с обикновен паркет обуславя необходимоста от пълно съответствие на размерите по дебелина, широчина и дължина. Серийното подреждане на паркета представено на страниците на каталога на Премиер Паркет е разработен на основата на стандартен размер на паркетината 70 x 500 мм. По договорка с поръчителя повечето могат да бъдат изготвени и в други размери .

Асортимента от серийно произвежданите инкрустирани паркетини е представен също така и в нашата фотогалерия. Премиер Паркет предоставя също така възможноста да се поръча инкрустиране по индивидуален проект. Информация за наличният паркет в склада, текущите цени, а също така и индивидуална консултация можете да получите свързвайки се с нашият регионален търговски представител ParketSense.

Bulgaria

ParketSense

България, София
ул. Христо Вакарелски, 11 А
тел.  02 928 27 66
тел.  0878 374 635
.................................................................................
[email protected]
www.parketsense.bg

 

Welcome!

 

Welcome!

 

Welcome!

 

Продажби

Contact Information

If you have a question or suggestion, just go to the feedback page to fill in our short web form and we'll get right back to you...

Direct Contact

1 Email: [email protected]
2 Tel: (+380) 462 973-233