Художествени Бордюри

Паркетни бордюри, фризове и ъгли

Borders-1

Паркетният бордюр (паркетен фриз) – това е художествено – декоративен елемент на паркетният под с определена широчина, изработен от мозаечни детайли с различна форма и от различна дървесина в съответствие с художественият замисъл или стилистичното решение на паркетният под.

Конструктивно, паркетните бордюри на Премиер Паркет представляват мозайка, като отделните детайли могат да имат дебелина равна на тази на основните паркетини или на нивото на което са износени.

В този случай в процеса на изготвяне се прави залепване на отделните детайли върху многослойна дъвресна основа. Това дава на бордюрите устойчивост и обезпечава по-висока производителност при неговото полагане.

Обикновено, бордюрите обрамчват периметъра на основното паркетно покритие, придавайки му цялост и завършеност, но понякога се използва и във вътрешните зони с цел разделяне на различни участъци от пода, придавайки му допълнителна изразителност или просто за разделяне на помещения на отделни зони. Варирайки с разположението и размерите на бордюра може визуално да се намали или пък увеличи размерът на помещението. Бордюрите могат да се използват на пода в комбинации с паркетните ъгли и розетки, подбрани в еднакъв стил.

В художествените паркетни подове, бордюрите се използват както в съчетание с художественият паркет така и с обикновеният паркет от различна дървесина. Могат също така да станат украшение за подове, изпълнени от масивна или многослойни ламели.

Bulgaria

ParketSense

България, София
ул. Христо Вакарелски, 11 А
тел.  02 928 27 66
тел.  0878 374 635
.................................................................................
[email protected]
www.parketsense.bg

 

Welcome!

 

Welcome!

 

Welcome!

 

Продажби

Contact Information

If you have a question or suggestion, just go to the feedback page to fill in our short web form and we'll get right back to you...

Direct Contact

1 Email: [email protected]
2 Tel: (+380) 462 973-233