Художествен Паркет

Наборен художествен паркет

Art parquet - 1

Добре подбраният и качествено монтиран традиционен паркет изглежда прекрасно и обикновено не се нуждае от никакви допълнителни украси. И все пак, неговата семплост често налага да се внесе някакво изменение от една страна за усилване на неговата изразителност, придаването на индивидуалност и от друга за по голяма хармоничност с общият дизайн на помещението.

В такива случаи се избира художествен паркетен под.

Художественият паркет – основен елемент на художественият паркетен под, представлява дървено многослойно покритие, състоящо се от множество отделни детайли с различни форми, обикновено праволинейни изработени от различни видове дървесина събрани в едно цяло в зависимост от художественият замисъл.

Прмиер Паркет произвежда наборен художествен паркет, тоест неговите детайли не се събират на плоскости, което позволява да се достигне по високо качество на полагането. В някои случаи с цел опростяване на процеса на монтаж на паркета на детайлите се събират в различни модули.

Паркет от този тип традиционно се нарича геометричен художествен паркет. В някои случаи за усилване на художествената изразителност на паркетният под, в него могат да бъдат включени отделни елементи с неправилна форма, хармонично вписващи се в основният паркетен набор. Особенна изразителност на художествените паркетни подове придава използването в набора на паркетни розетки и фризове.

Всички детайли на художественият паркет на Премиер Паркет се изготвят в производствени условия и се доставят на клиента във вид на окомплектован набор. Събирането на такъв паркет се прави съгласно специално разработена схема приложена към всеки набор.

Bulgaria

ParketSense

България, София
ул. Христо Вакарелски, 11 А
тел.  02 928 27 66
тел.  0878 374 635
.................................................................................
[email protected]
www.parketsense.bg

 

Welcome!

 

Welcome!

 

Welcome!

 

Продажби

Contact Information

If you have a question or suggestion, just go to the feedback page to fill in our short web form and we'll get right back to you...

Direct Contact

1 Email: [email protected]
2 Tel: (+380) 462 973-233